Betala med inteckningskort

Du kan inte handla med inteckningskort via SKK Shop. Men du kan beställa våra produkter via post och betala med inteckningskort. Korten gäller i tre år, du kan använda dina inteckningskort fram till sista december. Postens stämpeldatum gäller.

Observera att vi endast tar emot inteckningskort – inga kontanter – samt att beställningen ska göras till SKKs kansli och inte till Distributionsservice. Beställningen inklusive rätt antal inteckningskort skickas till Svenska Kennelklubben, Receptionen, 163 85 Spånga.

Fraktkostnaden är samma som för SKK Shop:
Handlar du för 1–300 kr är frakten 65 kr. Handlar du för 301 kr eller mer är frakten 130 kr. Vi utjämnar alltid priset uppåt till hela hundratal. 

Exempel:

  1. Handlar du för 250 kr blir totalpris inklusive frakt 315 kr, vilket är lika med 4 inteckningskort.
  2. Handlar du för 320 kr blir slutpriset 5 inteckningskort (320 kr + 130 kr = 450 kr = 5 inteckningskort). Förslagsvis fyller du upp med varor till jämna hundratal.

Inteckningskort kan, förutom vid postbeställning, endast lösas in i länsklubbs hedersprismonter och SKKs försäljningsmonter på länsklubbs utställning eller på Stockholm Hundmässa i SKK monter samt i butiken på SKKs kansli i Spånga. De inlöses endast mot SKK artiklar/hederspriser.

Frågor rörande betalning med inteckningskort besvaras av Sofia Olsson 08-795 30 41. 

OBS! SKK fråntar sig allt ansvar för förkomna beställningar inklusive inteckningskort. Vid beställningar av högre värde rekommenderar SKK att beställningen skickas som Rek.